Αναμνηστικα επαθλα
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α) Γενική Κατηγορία 1ο, 2ο, 3ο, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ15 (15-17 ετών)  1ο αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-22 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (23-39 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1ο  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60-69 ετών) 1ο,  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Κατηγορία Μ70 (70-79 ετών) 1ο, αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γενική Κατηγορία 1η, 2η, 3η, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ15 (15-17 ετών)  1η αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-22 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (23-39 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60-69 ετών) 1η,  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Κατηγορία Μ70 (70-79 ετών) 1η, αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Οι πρώτοι τρεις αθλητές και αθλήτριες τις γενικής κατάταξης δεν θα πάρουν έπαθλο και στην κατηγορία τους.

14:00 μμ:  Τελετή απονομής επάθλων