Τύπος αγώνα: Διαδρομή Ορεινού τρεξίματος “ Σουγλιάνι Path 13km”
Μήκος διαδρομής: 13 χιλ.
Κατανομή πεδίου διαδρομής: 69,2% μονοπάτι, 8,5% Δασικός Δρόμος, 22,3% Άσφαλτος.
Τύπος διαδρομής: Kυκλική διαδρομή 
Ψηλότερο σημείο: 665 μέτρα.
Χαμηλότερο σημείο: 0 μέτρα.
Θετική υψομετρική διαφορά: 750 μέτρα.
Αρνητική υψομετρική διαφορά: 750 μέτρα.
Σταθμοί Υποστήριξης: 2
Σημεία Ελέγχου: 3
Ενδιάμεσα όρια αποκλεισμού: 1 (2ος Σταθμός Παλιόχωρας  8,2km 03:00 ώρες)
Υποχρεωτικός εξοπλισμός: Όχι
Εκκίνηση/Τερματισμός: Πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού
Ώρα εκκίνησης: 10:45π.μ.
Χρονικό Όριο Εγκυρότητας: 04:00 ώρες
Κλείσιμο αγώνα: 14:45μ.μ.