Αναμνηστικά έπαθλα Path 13km

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Α) Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) κατηγορία Ανδρών Μ13 (13-17)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) κατηγορία Ανδρών Μ18 (18-23)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) κατηγορία Ανδρών Μ24 (24-39)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε) κατηγορία Ανδρών Μ40 (40-49)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) κατηγορία Ανδρών Μ50 (50-59)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) κατηγορία Ανδρών Μ60 (60+)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τους περισσότερους αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Path 13km

Ενημερωση οι αθλητές τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Α) Γυναικών W  1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) κατηγορία Γυναικών  Μ13 (13-17)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) κατηγορία Γυναικών  Μ18 (18-23)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) κατηγορία Γυναικών  Μ24 (24-39)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε) κατηγορία Γυναικών  Μ40 (40-49)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) κατηγορία Γυναικών  Μ50 (50-59)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) κατηγορία Γυναικών  Μ60 (60+)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τις περισσότερες αθλήτριες που έτρεξαν στο Sougliani Path 13km

Ενημερωση οι αθλητριες τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην  κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας.