Σουγλιάνι Trail – Path – Race 07/04/2024

Πώς θα έρθετε στο σημείο εκκίνησης : Όταν φτάσετε στο χωριό Σταυρός Θεσσαλονίκης( κέντρο), θα δείτε στα δεξιά σας το γήπεδο 5χ5 και το Δημαρχείο Σταυρού, στο αμέσως επόμενο πάρκο (αρχή πεζόδρομου)  είναι η εκκίνηση της διαδρομής.

Σάββατο 06 Απριλίου 2024

17:30μμ. – 20:00μμ. Παραλαβή αριθμών Sougliani Trail 25km, Sougliani Path 13km, Sougliani Race 5km, Sougliani Kids 1km Στα γραφεία του Φ.Ο.Σ. Σταυρού στην πλατεία του Άνω Σταυρού
20:00μμ. Τεχνική ενημέρωση Σουγλιάνι Trail 25km & Sougliani Path 13km Στα γραφεία του Φ.Ο.Σ. Σταυρού στην πλατεία του Άνω Σταυρού

Κυριακή 07 Απριλίου 2024
08:00πμ. – 09:30πμ. Παραλαβή αριθμών Σουγλιάνι Trail 25km  στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού
08:00πμ. – 10:30πμ. Παραλαβή αριθμών Σουγλιάνι Path 12km στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 

08:00πμ. – 10:50πμ. Παραλαβή αριθμών Σουγλιάνι Race  5km στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού  
10:45πμ. – 11:25πμ. Παραλαβή αριθμών Σουγλιάνι Kids 1km στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 
08:00πμ. – 10:30πμ. Κατάθεση σακιδίων δίπλα στο χώρο της εκκίνησης
09:35πμ. – 09:45πμ. Τεχνική ενημέρωση Σουγλιάνι Trail 25km και Sougliani Path 13km στο χώρο της εκκίνησης
09:45πμ. Εκκίνηση Σουγλιάνι Trail 25km  στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 
10:45πμ. Εκκίνηση Σουγλιάνι Path 13km  στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 
11:00πμ. Εκκίνηση Σουγλιάνι Kids 1km  στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 

11:30πμ. Εκκίνηση Σουγλιάνι Race 5km  στο πάρκο στην αρχή του πεζόδρομου Σταυρού 

12:00πμ. – 15:30μμ. Τερματισμοί
14:00μμ. Απονομές αναμνηστικών.

Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται:  

Sougliani Trail 25km

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Α) Γενική Κατηγορία 1ο, 2ο, 3ο, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ16 (16-17 ετών)  1ο αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-23 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (24-39 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1ο  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60+ ετών) 1ο,  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τους περισσότερους αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Trail 25km

Ενημερωση οι αθλητές τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γενική Κατηγορία 1η, 2η, 3η, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ16 (16-17 ετών)  1η αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-23 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (24-39 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60+ ετών) 1η,  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τις περισσότερες αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Trail 25km

Ενημερωση οι αθλήτριες  τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε η επόμενη τις κατηγορίας. 

 

Sougliani Path 13km

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α) Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) κατηγορία Ανδρών Μ13 (13-17)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) κατηγορία Ανδρών Μ18 (18-23)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) κατηγορία Ανδρών Μ24 (24-39)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε) κατηγορία Ανδρών Μ40 (40-49)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) κατηγορία Ανδρών Μ50 (50-59)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) κατηγορία Ανδρών Μ60 (60+)  1ο  νικητή  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τους περισσότερους αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Path 13km

Ενημερωση οι αθλητές τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γυναικών W  1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) κατηγορία Γυναικών  Μ13 (13-17)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) κατηγορία Γυναικών  Μ18 (18-23)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) κατηγορία Γυναικών  Μ24 (24-39)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε) κατηγορία Γυναικών  Μ40 (40-49)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) κατηγορία Γυναικών  Μ50 (50-59)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) κατηγορία Γυναικών  Μ60 (60+)  1ο  νικήτρια  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τις περισσότερες αθλήτριες που έτρεξαν στο Sougliani Path 13km

Ενημερωση οι αθλητριες τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην  κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας.

 

Sougliani Race 5km

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Γενική κατηγορία Ανδρών Μ  1ο, 2ο & 3ο  νικητές του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γυναικών W  1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

 

Sougliani Kids
Επαίνους/κύπελο για τους 3 πρώτους και πρώτες κάθε ηλικιακής κατηγορίας 5-8 & 9-12.

 

 

Μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.