Αναμνηστικά έπαθλα Trail 25km

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

Α) Γενική Κατηγορία 1ο, 2ο, 3ο, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ16 (16-17 ετών)  1ο αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-23 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (24-39 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1ο  του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1ο  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60+ ετών) 1ο,  αθλητή: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τους περισσότερους αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Trail 25km

Ενημερωση οι αθλητές τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε ο επόμενος τις κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α) Γενική Κατηγορία 1η, 2η, 3η, του αγώνα: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Β) Κατηγορία Μ16 (16-17 ετών)  1η αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Γ) Κατηγορία Μ18 (18-23 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Δ) Κατηγορία Μ (24-39 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ε Κατηγορία Μ40 (40-49 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Ζ) Κατηγορία Μ50 (50-59 ετών) 1η  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Η) Κατηγορία Μ60 (60+ ετών) 1η,  αθλήτρια: μετάλλιο, κύπελλο, αναμνηστικό δώρο.

Θ) Ομάδα με τις περισσότερες αθλητές που έτρεξαν στο Sougliani Trail 25km Ενημερωση οι αθλήτριες  τις Γενικής κατηγορίας ΔΕΝ παίρνουν έπαθλο και στην κατηγορία τους, και απονέμετε η επόμενη τις κατηγορίας.