Σταθμός 1ος Καλύβα Πράσινη 2ος Καλύβα Παλιόχωρα 3ος Τσολάκη 4ος Κανόνι 5ος Καλύβα Παλιόχωρα Τερματισμός
  Απόσταση 3,43Χιλ. 8,08Χιλ. 12,17Χιλ. 15,8Χιλ. 20,3Χιλ. 24,5Χιλ.
  Χρονικό Όριο      03:30   Ώρες   05:10 Ώρες 05:30 Ώρες
1 Coca Cola ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
2 Κουβερτούρα ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
3 Πατατάκια ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
4 Μπισκότα ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
5 Ξηροί καρποί ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ
6 Gel ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΌΧΙ
7 Εμφιαλωμένο Νερό ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
8 Ηλεκτρολυτικό Διάλυμα ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
  Σνακ – γλύκισμα OXI ΟΧΙ OXI OXI ΟΧΙ ΝΑΙ
10 Μπανάνα ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

1.Coca Cola:  Σε ποτήρι πλαστικό 250ml. Ένα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
2.Κουβερτούρα: Κομμένα κομμάτια απεριόριστη ποσότητα  για κάθε συμμετέχων.
3.Πατατάκια: Απεριόριστη ποσότητα  για κάθε συμμετέχων.
4.Μπισκότα: Απεριόριστη ποσότητα  για κάθε συμμετέχων.
5.Ξηροί καρποί: φιστίκια, σταφίδες. Απεριόριστη ποσότητα  για κάθε συμμετέχων.
6.Gel: δίνετε  από την διοργάνωση ένα για κάθε συμμετέχων μόνο στον Σταθμό 3ο Τσολάκη 12ο χιλ.
7.Εμφιαλωμένο Νερό: Σε μπουκάλια του 1,5Lit. Eνα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
8.Ηλεκτρολυτικό Διάλυμα: Σε ποτήρι πλαστικό 500ml. Ενα για κάθε συμμετέχων μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα.
9. Σνακ – γλύκισμα: Ένα σε κάθε συμμετέχων στον  τερματισμό.
10.Μπανάνα: Κομμένα κομμάτια απεριόριστη ποσότητα  για κάθε συμμετέχων.